بازدید امروز :  32 نفر
بازدید هفتگی :  309 نفر
بازدید ماهانه :  1406 نفر
   بازدید کل :  18721 نفر

به گزارش روابط عمومی موسسه در مورخ 11/95/ 27 رئیس موسسه علمی - کاربردی وزارت صنعت ، معدن و تجارت  جناب آقای دکتر ساوه در نشست صبحانه کاری با  آقایان Weis Gebhard، Daniel Thommn مدیر عامل و معاون شرکت سیکوا درخصوص آموزش های مهارتی و برگزاری دوره های مشترک بحث و تبادل نظر بعمل آورده و مقرر گردید برنامه های موسسه و همچنین امکانات و فرآیندهای آموزشی طرف آلمانی ، در راستای همکاری های دوجانبه ، مورد پیگیری و اجرا قرار گیرد .

شرکت سیکوا نهادی است که توسط اتاق بازرگانی ، اتاق پیشه وری و اصناف و اتاق صنایع کشور آلمان ، با هدف توانمند سازی و ظرفیت سازی سازمان های متبوع کشورهایی که با آلمان تجارت دارند ، در سال 1991 تاسیس شده است .